கவுனி அரிசி பொங்கல் | bubur hitam

This is a sweet blog post, which explains the cooking process of a popular Chettinad sweet dish - 'kavuni arisi pongal' (black rice pongal). Similar kind of sweet is called as Bubur Hitam in Indonesia/Malaysia/Singapore. Things you need: Black rice (கவுனி அரிசி/kavuni rice) - 1 tumbler Jaggery powder (சர்க்கரை) - 3/4 of a tumbler Coconut … Continue reading கவுனி அரிசி பொங்கல் | bubur hitam

Chat stall @ Natesan street

மாலை நேரமும், மனமான பட்சணமும், பட்சணக்கடை கதவைக் கண்டு ஏங்கும் சிறு நாவின் பெறு திணவை அடைக்க ஒன்னாது கூடி நிற்குமாம் ஜனம். எனக்கு வரும் பிளேட்டு ஒரு வரம்! டீக்கடை கவுஜ சிங்கை வருவதற்கு முன்னர் ஜிலேபி சாப்பிடப் போனபோது.